đặt tàu

& Giá thuê

Bạn muốn đặt tàu bằng email hay bạn có thắc mắc khác? Vui lòng sử dụng thông tin liên hệ bên phải hoặc điền vào phiếu liên hệ.

Bạn có thể xem bảng giá thuê tàu bên dưới. Giá đã bao gồm thuyền trưởng, thuyền viên, và nhiên liệu.  Giá thuê dành cho 2 tiếng.  (Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Bạn có thể bắt đầu từ 3 bến khác nhau → 

 

Boat rental

  • 1 đến 14 persons
  • 15 đến 27 persons

First 2 hours

  • 6.500.000đ
  • 7.500.000đ

Additional 30 minutes

  • 1.500.000đ
  • 1.500.000đ

vui lòng xem thêm thông tin về dịch vụ ăn uống tại đây dịch vụ ăn uống→ 

Phiếu đặt tàu

Để đặt tàu bạn có thể gọi số điện thoại như bên dưới hoặc sử dụng phiếu đặt tàu. Bạn có muốn tìm hiểu thêm thông tin trước khi đặt tàu không? Vui lòng gửi email cho chúng tôi.

Chi tiết tour tàu

Vui lòng cho chúng tôi biết khi nào bạn muốn đặt tour và bao nhiêu hành khách.

  • :
  • :

Vui lòng điền chính xác thông tin yêu cầu như trên.